Obsługa klienta księgarni i e-księgarni

Zapraszamy do obejrzenia trzeciego odcinka z cyklu „Księgarnie nowoczesne i efektywne” – „Obsługa klienta księgarni i e-księgarni”.

Prowadzenie: Wioletta Machtyłowicz

 

Dostęp do materiałów jest bezpłatny.

Zachęcamy do zamieszczania komentarzy poniżej lub na czacie (prawy dolny róg).

Można również przesyłać pytania dotyczące wykładu do  Wioletty Machtyłowicz na adres biuro@ksiegarze2017.pl.

Prezentacja do pobrania:>>>Obsługa Klienta

Webinar dostępny jest także na kanale Biblioteki Analiz na YouTube: https://youtu.be/sVSKfBgkcos

Webinar zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Zaszufladkowano do kategorii webinaria | Dodaj komentarz

Merchandising – projektowanie powierzchni handlowej

Zapraszamy do obejrzenia drugiego webinaru z cyklu „Księgarnie nowoczesne i efektywne” – „Merchandising – projektowanie powierzchni handlowej”.

Prowadzenie: Jolanta Liżewska-Zyzek

Dostęp do materiałów jest bezpłatny.

Zachęcamy do zamieszczania komentarzy poniżej lub na czacie (prawy dolny róg).

Można również przesyłać pytania dotyczące wykładu do  Jolanty Liżewskiej-Zyzek na adres biuro@ksiegarze2017.pl.

Prezentacja do pobrania:>>>Merchandising_szkolenie

Webinar dostępny jest także na kanale Biblioteki Analiz na YouTube: https://youtu.be/d94Js4VXJec

Webinar zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności księgarskiej

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego webinaru z cyklu „Księgarnie nowoczesne i efektywne” – „Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności księgarskiej”. Wykład mec. Joanny Hetman-Krajewskiej z Kancelarii Patrimonium

Zachęcamy do zamieszczania komentarzy poniżej lub na czacie (prawy dolny róg).

Można również przesyłać pytania do materiału na adres biuro@ksiegarze2017.pl

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized, webinaria | Dodaj komentarz

Księgarnie nowoczesne i efektywne- webinaria dla księgarzy

Biblioteka Analiz zaprasza księgarzy na bezpłatny cykl e-szkoleń „Księgarnie nowoczesne i efektywne”.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia, których zadaniem było przekazanie użytecznej wiedzy służącej podniesieniu kwalifikacji pracowników księgarń w obszarach takich jak:
– budowa oferty sprzedażowej
– komunikacja z klientem
– efektywna prezentacja i sprzedaż książek
– skuteczne wykorzystanie mediów społecznościowych do budowy marki księgarni
– zwiększenie kompetencji księgarzy w obszarze istniejących regulacji prawnych.

Zaletą webinariów jest praktyczne podejście do przedstawianych zagadnień, poparte długolet­nim doświadczeniem zawodowym prowadzących.

Szkolenia poprowadzą: mec. Joanna Hetman-Krajewska, Jolanta Liżewska-Zyzek, Urszula Witkowska, Wioletta Machtyłowicz, Rafał Wasilczyk i Paweł Waszczyk.

Dostęp do wszystkich materiałów jest bezpłatny, wszystkie zarejestrowane wykłady udostęnione będą na stronie dedykowanej webinariom – www.ksiegarze2017.pl oraz na kanale YouTube (biblioteka analiz).

Webinaria zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Zaszufladkowano do kategorii webinaria | Dodaj komentarz

„Księgarnie nowoczesne i efektywne – webinaria dla księgarzy”

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie webinariów, których zadaniem jest przekazanie użytecznej wiedzy służącej podniesieniu kwalifikacji pracowników księgarń w obszarach takich jak:

 • budowa oferty sprzedażowej
 • komunikacja z klientem
 • efektywna prezentacja i sprzedaż książek
 • skuteczne wykorzystanie mediów społecznościowych do budowy marki księgarni
 • zwiększenie kompetencji księgarzy w obszarze istniejących regulacji prawnych.

Zaletą webinariów będzie praktyczne podejście do przedstawianych zagadnień, poparte długoletnim doświadczeniem zawodowym prowadzących.

Program webinariów:

 1. Sprzedaż książek w Polsce – poszukiwanie własnej drogi: profilowanie oferty, co zamiast podręczników?, książka dziecięca – vademecum współczesnych trendów, dywersyfikacja asortymentu sposobem na rozwój, konsolidacja operacyjna – alternatywa dla rynkowej samotności.
 2. Merchandising – projektowanie przestrzeni handlowej: główne zasady merchandisingu, jak zaprojektować księgarnię, jak stworzyć przyjazne miejsce dla klienta, ekspozycja (witryny, I strefa, ułożenie na półkach, komunikacja z klientem), promocje, komunikacja cen, strefa kasy.
 3. Organizacja wydarzeń kulturalnych w księgarni: planowanie wydarzenia, w jaki sposób ciekawie i zajmująco prowadzić spotkanie z autorem, sytuacje kryzysowe i niebezpieczne punkty organizacji wydarzeń.
 4. Social marketing w księgarni: zasady tworzenia dedykowanych treści, kanały Social Marketingu, promocja zewnętrzna i wewnętrzna kanałów Social Media, sytuacje trudne i kryzysowe.
 5. Obsługa klienta i e-księgarni: budowa relacji z klientem, budowanie lojalności, kanały komunikacji, komunikacja z klientem przed zakupami, w trakcie i po zakupach, sposoby radzenia sobie z trudnymi klientami.
 6. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności księgarskiej: kiedy można korzystać z ilustracji bez zgody uprawnionego, co może stanowić materiał ilustracyjny, utwory plastyczne, fotograficzne, prawo do wizerunku, korzystanie z materiałów ilustracyjnych w ramach dozwolonego użytku.

Dostęp do wszystkich materiałów jest bezpłatny, wszystkie zarejestrowane wykłady udostępnione będą na stronie dedykowanej webinariom –  www.ksiegarze2017.pl oraz na kanale YouTube.

Projekt realizowany przez Bibliotekę Analiz w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2017” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaszufladkowano do kategorii webinaria | Dodaj komentarz

Od Bydgoszczy przez Kraków do Poznania

28 września w Bydgoszczy i 3 października w Krakowie i 10 października w Poznaniu odbyły się szkolenia „Księgarnie w Polsce 2017. Rozwój kompetencji zawodowych księgarzy” zorganizowane przez firmę Olycom we współpracy z Biblioteką Analiz w ramach zadania „Partnerstwo dla książki” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyło w nim ok. 60 przedstawicieli księgarń. Księgarki (w przeważającej większości) i księgarze reprezentowali placówki o różnym profilu – od ogólnoasortymentowych po wyspecjalizowane, m.in. dziecięce czy religijne.

Program szkolenia obejmował różne praktyczne aspekty prowadzenia księgarń, m.in. jak stworzyć przyjazne miejsca dla klienta, jak zaaranżować witrynę, jak organizować spotkania autorskie i inne wydarzenia w księgarni, jak budować relacje z klientem, omówiono również sposoby komunikacji, sytuacje kryzysowe oraz prawne aspekty funkcjonowania e-księgarń i klauzule niedozwolone w regulaminach e-sklepów. Prowadzący panele – mec. Joanna Hetman-Krajewska, r. pr. Szymon Zięba, Jolanta Liżewska-Zyzek, Wioletta Matychlowicz i Rafał Wasilczyk – to praktycy, na co dzień związani z rynkiem wydawniczym i księgarskim. Szkolenie to było również okazją do wymiany doświadczeń i bliższego poznania między samymi uczestnikami.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenie – tak wynika ze wstępnych analiz ankiet, w których poprosiliśmy księgarzy o przyznanie ocen poszczególnym osobom prowadzącym i organizatorowi. Średnia ocena ogólna wynosi 5 (skala punktowa od 1 do 5, gdzie 5 jest najwyższą notą).

„Szkolenie było dla mnie bardzo przydatne”

„Szkolenie bardzo ciekawe. Prelegenci w sposób rzetelny przedstawili swoje bloki tematyczne. Wyczerpująco odpowiadali na zadane pytania”

„Dziękuję za świetną organizację i proszę o więcej takich, i podobnych szkoleń”

„Każdy kontakt ze specjalistami od sprzedawania książek jest cenny i ważny dla nas małych księgarzy. Na naszym rynku stale coś się zmienia, pojawiają się nowe firmy, inne znikają, powstają nowe regulacje prawne, których my nie mamy czasu śledzić. Takie szkolenie to aktualizacja stanu wiedzy, poznanie nowych trendów w obsłudze klienta. Rozmowa z fachowcami o organizowaniu wydarzeń w księgarniach,  (my się tego dopiero uczymy) daje nam więcej niż przeczytanie artykułu na ten temat. Dobrze, że możemy być w bezpośrednim kontakcie z wykładowcami, zadać konkretne pytanie dotyczące naszej firmy. Równie ważny podczas szkoleń jest nasz wzajemny kontakt między księgarzami, dzielenie się doświadczeniami jest bezcenne i dlatego takie szkolenia są nam bardzo potrzebne w przyszłości”.

Projekt realizowany w ramach zadania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2017” zarządzanego przez Instytut Książki, pod patronatem Polskiej Izby Książki.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Szkolenie w Bydgoszczy

Olycom i Biblioteka Analiz zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Księgarnie w Polsce 2017 – rozwój kompetencji zawodowych księgarzy”

Kiedy: 28 września, godz. 8.30-16.00

Gdzie: Focus Premium Pod Orłem
ul. Gdańska 14, 85-006 Bydgoszcz

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji księgarzy w obszarach takich jak: merchandising księgarski, obsługa klienta, promocja księgarni, organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym proczytelniczych, jak również prawne aspekty funkcjonowania księgarń.

Zaletą planowanych warsztatów będzie praktyczne podejście do przedstawianych zagadnień, poparte długoletnim doświadczeniem zawodowym prowadzących oraz interaktywny charakter zajęć, pozwalający uczestnikom na weryfikację i testowanie swojej wiedzy w sytuacjach symulujących rzeczywistość. Ponadto szkolenie ma stać się platformą wymiany doświadczeń między jego uczestnikami.

Szkolenie skierowane jest do księgarzy – zarówno tych, którzy podejmują lub podjęli pierwsze kroki na rynku księgarskim, jak również tych z wieloletnim doświadczeniem w branży – którzy chcieliby działać na tym coraz trudniejszym rynku sprawniej i skuteczniej, którzy są otwarci na naukę nowych kompetencji także na konfrontację swojego sposobu myślenia o idei nowoczesnego księgarstwa ze spojrzeniem reprezentowanym przez innych jego uczestników oraz zewnętrznych ekspertów.

Szkolenie zakłada przekazanie uczestnikom gruntownej, eksperckiej wiedzy, dlatego prowadzone będzie przez rynkowych praktyków, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie zorientowanym w specyfice naszej branży.

Uczestnikom szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad. Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Organizator szkolenia przewiduje możliwość refundacji kosztów dojazdu uczestników w wysokości koszty dojazdu: do 100 zł od osoby.

Szczegółowe informacje:

biuro@ksiegarze.com.pl
tel. 22 828 36 31, 606 118 617

Formularz zgłoszeniowy: formularz_zgloszeniowy_28_9_17

Organizatorzy:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Patronat:

rynek-ksiazki

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Bezpłatne szkolenia dla księgarzy

W 2017 roku Biblioteka Analiz w ramach zadania „Partnerstwo dla książki” skierowanego do księgarzy przeprowadzi szkolenia stacjonarne w trzech regionach Polski (Pomorze, Podlasie i Podkarpacie) oraz cykl szkoleń webinarnych.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne.

Najbliższe szkolenia:

Szczecin, 23 maja

Białystok, 6 czerwca

Rzeszów, 28 czerwca

Zgłoszenia:
biuro@ksiegarze2017.pl
tel.  22 828 36 31
www.ksiegarze2017.pl

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz