program 28.06.

I. Merchandising księgarski projektowanie przestrzeni handlowej
1.    Wstęp – historia i rola merchandisingu
2.    Jak zaprojektować księgarnie
•    Jak stworzyć przyjazne miejsce dla klienta
•    Zachowania klienta w sklepie
3.    Ekspozycja
•    Witryny
•    I strefa
•    Ułożenie na półkach
4.    Komunikacja z klientem
5.    Promocje
•    Komunikacja
•    cen
•    Strefa
•    kasy
6. Główne zasady merchandisingu
Prowadzenie: Jolanta Liżewska-Zyzek
II. Organizacja wydarzeń w księgarni
W programie: Cele organizacji wydarzeń, podział eventów (dla dzieci, dla dorosłych, sezonowe), planowanie wydarzenia (określenie dnia i pory wydarzenia, komunikacja wydarzenia, zapotrzebowanie techniczne, zasady przygotowania miejsca wydarzenia, plan przebiegu, sytuacje trudne i zagrożenia), komunikacja wydarzeń (materiały: POS, informacje prasowe, komunikacja bezpośrednia z klientem, współpraca z mediami), przepisy prawne regulujące organizacje wydarzeń oraz sytuacje kryzysowe i niebezpieczne punkty organizacji wydarzeń.
Prowadzenie: Rafał Wasilczyk
III. Prawne aspekty funkcjonowania witryn i księgarń internetowych
W trakcie szkolenia omówione zostaną: zagadnienia ogólne dotyczące regulaminów e-sklepów, praktyczne aspekty konstruowania regulaminów sklepów i platform internetowych, problematyka klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach sklepów i platform internetowych, najczęściej spotykane klauzule abuzywne w zapisach regulaminów sklepów i platform internetowych i ich konsekwencje, problematyka ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików Cookies, obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec konsumenta, regulacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy.
Prowadzenie: Joanna Hetman-Krajewska
IV. Obsługa klienta księgarni i e-księgarni
W programie szkolenia: Budowa relacji z klientem (gdzie zaczyna się obsługa klienta, a gdzie kończy, budowanie lojalności, czym można się wyróżnić pośród wielu księgarń i eksięgarń), kanały komunikacji, komunikacja z klientem – przed zakupami, komunikacja z Klientem – w trakcie zakupów, komunikacja z klientem – po zakupach, sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz analiza jakości obsługi klienta.
Prowadzenie: Wioletta Machtylowicz

formularz_zgloszeniowy_28_6_17

Informacje o wykładowcach:

Jolanta Liżewska-Zyzek
Menedżer o specjalności Retail Marketingu i Brandingu, z ponad 15-letnim doświadczeniem w kreowaniu strategii marketingowych i zarządzaniu projektami. Znajomość rynku detalicznego, zachowań konsumenckich oraz ich potrzeb, poparta sukcesami we współpracy z ogólnopolskimi firmami (Matras, Empik, Kakadu). Duże doświadczenie w działaniach z zakresu PR. Ekspert w zakresie tworzenia strategii marketingowych oraz skutecznych kampanii promocyjnych, wizerunkowych.

Wioletta Machtylowicz
Ukończyła studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, na kierunku Psychologia Informatyki i Komunikacji, ze specjalizacją Psychologia Zachowań Konsumentów oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Koncentruje się w swojej pracy na szeroko pojętej obsłudze klienta. Doświadczenie zdobywała pracując dla firm branży telekomunikacyjnej oraz e-handlu detalicznego. W Crowley Data Poland utworzyła i później zarządzała Działem Technicznej Obsługi Klienta. W empik.com była odpowiedzialna Dział Obsługi Klienta, dodatkowo była odpowiedzialna za komunikację z klientami sklepu internetowego oraz za obsługę zamówień internetowych w salonach empik. W Matras.pl usprawniała procesy związane z obsługą Klientów sklepu internetowego. Obecnie współpracuje z Merlin.pl, brała udział w wznowieniu działalności sklepu. Jej zadania to utworzenie Biura Obsługi Klienta, Działu Baz Danych (katalogu), nadzór nad pracą magazynu.

Rafał Wasilczyk
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Zarządzanie i Marketing w Ochronie Zdrowia) oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Marką w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 10 lat praktyk specjalizujący się w zakresie budowy i realizacji strategii marketingu eventowego, social marketingu, PR i retail marketingu. W swojej karierze zawodowej związany z firmami działającymi na rynku detalicznym: Empik, Kakadu, Matras Księgarnie. Obecnie freelancer i koordynator projektów marketingowych w firmach detalicznych, farmaceutycznych, agencjach reklamowych.

Joanna Hetman-Krajewska
Adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na
łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki”
w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Obecnie wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (trzecia kadencja). Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

formularz_zgloszeniowy_28_6_17