szkolenie: Szczecin, 23 maja

Projekt realizowany w ramach zadania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2017” zarządzanego  przez Instytut Książki

 Temat: Księgarnie w Polsce 2017 – rozwój kompetencji zawodowych księgarzy”

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

 Kiedy: 23 maja, godz. 9.30-17.00

Gdzie: Hotel Novotel Szczecin Centrum, Al. 3 Maja 31, 70-215 Szczecin

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji księgarzy w obszarach takich jak merchandising księgarski, obsługa klienta, promocja księgarni, organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym proczytelniczych, jak również prawne aspekty funkcjonowania księgarń.

Zaletą planowanych warsztatów będzie praktyczne podejście do przedstawianych zagadnień, poparte długoletnim doświadczeniem zawodowym prowadzących oraz interaktywny charakter zajęć, pozwalający uczestnikom na weryfikację i testowanie swojej wiedzy w sytuacjach symulujących rzeczywistość.

Ponadto szkolenie ma stać się platformą wymiany doświadczeń między jego uczestnikami.

Szkolenie skierowane jest do księgarzy – zarówno tych, którzy podejmują lub podjęli pierwsze kroki na rynku księgarskim, jak również tych z wieloletnim doświadczeniem w branży – którzy chcieliby działać na tym coraz trudniejszym rynku sprawniej i skuteczniej, którzy są otwarci na naukę nowych kompetencji także na konfrontację swojego sposobu myślenia o idei nowoczesnego księgarstwa ze spojrzeniem reprezentowanym przez innych jego uczestników oraz zewnętrznych ekspertów.

 

Szkolenie zakłada przekazanie uczestnikom gruntownej, eksperckiej wiedzy, dlatego prowadzone będzie przez rynkowych praktyków, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie zorientowanym w specyfice naszej branży.

 

Kluczowym elementem zadania będzie bezpłatne całodniowe  szkolenie, podzielone na kilka bloków tematycznych.

Organizator szkolenia przewiduje możliwość refundacji kosztów dojazdu uczestników, w wysokości koszty dojazdu: do 100 zł od osoby. wniosek+o+zwrot+kosztów+dojazdu

Jak zgłosić udział w szkoleniu?

wystarczy wypełnić i odesłać e-mailem  formularz_zgloszeniowy_23_5_17