szkolenie: Rzeszów, 28 czerwca

Projekt realizowany w ramach zadania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2017” zarządzanego  przez Instytut Książki

 Temat: Księgarnie w Polsce 2017 – rozwój kompetencji zawodowych księgarzy”

Organizator: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

 Kiedy: 28 czerwca, godz. 8.30-16.30

Gdzie: Rzeszów

Hotel Ferdynand, ul. Grottgera 28

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji księgarzy w obszarach takich jak merchandising księgarski, obsługa klienta, promocja księgarni, organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym proczytelniczych, jak również prawne aspekty funkcjonowania księgarń.

Zaletą planowanych warsztatów będzie praktyczne podejście do przedstawianych zagadnień, poparte długoletnim doświadczeniem zawodowym prowadzących oraz interaktywny charakter zajęć, pozwalający uczestnikom na weryfikację i testowanie swojej wiedzy w sytuacjach symulujących rzeczywistość.

Ponadto szkolenie ma stać się platformą wymiany doświadczeń między jego uczestnikami.

Szkolenie skierowane jest do księgarzy – zarówno tych, którzy podejmują lub podjęli pierwsze kroki na rynku księgarskim, jak również tych z wieloletnim doświadczeniem w branży – którzy chcieliby działać na tym coraz trudniejszym rynku sprawniej i skuteczniej, którzy są otwarci na naukę nowych kompetencji także na konfrontację swojego sposobu myślenia o idei nowoczesnego księgarstwa ze spojrzeniem reprezentowanym przez innych jego uczestników oraz zewnętrznych ekspertów.

Szkolenie zakłada przekazanie uczestnikom gruntownej, eksperckiej wiedzy, dlatego prowadzone będzie przez rynkowych praktyków, którzy na co dzień udowadniają swe doskonałe umiejętności w danej dziedzinie, znakomicie zorientowanym w specyfice naszej branży.

Kluczowym elementem zadania będzie bezpłatne całodniowe  szkolenie, podzielone na kilka bloków tematycznych obejmujących następujące zagadnienia:

I. Merchandising księgarski projektowanie przestrzeni handlowej

 1. Wstęp – historia i rola merchandisingu
 1. Jak zaprojektować księgarnie
 • Jak stworzyć przyjazne miejsce dla klienta
 • Zachowania klienta w sklepie
 1. Ekspozycja
 • Witryny
 • I strefa
 • Ułożenie na półkach
 1. Komunikacja z klientem
 2. Promocje
 • Komunikacja
 • cen
 • Strefa
 • kasy

6. Główne zasady merchandisingu

Prowadzenie: Jolanta Liżewska-Zyzek

II. Organizacja wydarzeń w księgarni

W programie: Cele organizacji wydarzeń, podział eventów (dla dzieci, dla dorosłych, sezonowe), planowanie wydarzenia (określenie dnia i pory wydarzenia, komunikacja wydarzenia, zapotrzebowanie techniczne, zasady przygotowania miejsca wydarzenia, plan przebiegu, sytuacje trudne i zagrożenia), komunikacja wydarzeń (materiały: POS, informacje prasowe, komunikacja bezpośrednia z klientem, współpraca z mediami), przepisy prawne regulujące organizacje wydarzeń oraz sytuacje kryzysowe i niebezpieczne punkty organizacji wydarzeń.

Prowadzenie: Rafał Wasilczyk

III. Prawne aspekty funkcjonowania witryn i księgarń internetowych

W trakcie szkolenia omówione zostaną: zagadnienia ogólne dotyczące regulaminów e-sklepów, praktyczne aspekty konstruowania regulaminów sklepów i platform internetowych, problematyka klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach sklepów i platform internetowych, najczęściej spotykane klauzule abuzywne w zapisach regulaminów sklepów i platform internetowych i ich konsekwencje, problematyka ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików Cookies, obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec konsumenta, regulacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

Prowadzenie: Joanna Hetman-Krajewska

IV. Obsługa klienta księgarni i e-księgarni

W programie szkolenia: Budowa relacji z klientem (gdzie zaczyna się obsługa klienta, a gdzie kończy, budowanie lojalności, czym można się wyróżnić pośród wielu księgarń i eksięgarń), kanały komunikacji, komunikacja z klientem – przed zakupami, komunikacja z Klientem – w trakcie zakupów, komunikacja z klientem – po zakupach, sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz analiza jakości obsługi klienta.

Prowadzenie: Wioletta Machtylowicz

Organizator szkolenia przewiduje możliwość refundacji kosztów dojazdu uczestników, w wysokości koszty dojazdu: do 100 zł od osoby. wniosek+o+zwrot+kosztów+dojazdu

Jak zgłosić udział w szkoleniu?

wystarczy wypełnić i odesłać e-mailem  formularz_zgloszeniowy_28_6_17